توجه

  

   ثبت نام دانش آموزان پنجم ابتدایی در مدارس نمونه دولتی       

پسرانه نبی اکرم (ص) و دخترانه اندیشه سبز

 زمان شروع ثبت نام : از تاریخ 5/11/87 لغایت 5/12/87

مکان ثبت نام : دفتر مدرسه ابتدایی محل تحصیل