از: مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک  قزوین

به :    :    کلیه مدارس راهنمایی        

موضوع:   :    جلسه فصلی مدیران      

سلام علیکم

  احتراما باستحضار مدیران محترم مدارس راهنمایی می رساند جلسه فصلی مدیران درماه شهریور طبق جدول زمانبندی ذیل برگزار می گردد .

موضوعات جلسه :

1)      تبیین و تشریح برنامه های سال تحصیلی جدید

2)      انتخاب نماینده مدیران

3)       امور جاری  ( بازگشایی مدارس، تنظیم برنامه هفتگی وسالانه ، طرح کرامت  نظرخواهی در مورد طرح تلاش گران و.....

4)      تقدیر و قدردانی از مدیران فعال وبازنشسته مدارس

-  مدیران محترمی که تمایل به شرکت در انتخابات نمایندگان مدیران را دارند حداکثر تادو روز قبل ازانتخابات به کارشناسی راهنمایی مراجعه و اعلام آمادگی نمایند .

مکان : سالن اجتماعات مدیریت آموزش وپرورش ناحیه یک قزوین

زمان : روز یکشنبه مورخ 15/6/88 از ساعت 9 الی 12

 رونوشت  : معاونت آموزش ونوآوری ، آموزش راهنمایی ، روابط عمومی