مدارس راهنمایی شاهدکوثر-اندیشه سبز- فرزانگان آلومتک-هاجر-حضرت زینب(س)-فرهنگ دوست-نرگس   خاتون-متانت فارابی-شهید بابایی-عرفان2 عرفان 1-دکتر شریعتی-دهخدا-بحرالعلوم- شاهد قائم و نبی اکرم (ص)تعدادی ازدانش آموزان دوم راهنمایی را در طرح سپهر ایرانی عضو نمودند .