از: مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک  قزوین

به :  کلیه مدیران محترم مدارس راهنمایی      

موضوع:   اصلاح بند7  فرم دو  سازماندهی    

سلام علیکم

           با احترام ؛ پیرو بخشنامه شماره 24/5428- 16/2/88  در خصوص تکمیل فرمهای سازماندهی با استحضار می رساند بند 7 دستورالعمل سازماندهی بدین شرح تصحیح

می گردد.

همکاران محترم  شرکت کننده در سازماندهی  امتیازات مکتسبه را از بدو استخدام در فرم شماره دو ثبت نموده و کپی مدارک جدید   از سال تحصیلی 86-85  به بعد را ضمیمه فرم نمایند. (کپی ضمن خدمت ، تشویقی ، تالیف ، فرزند و...) مدیران محترم در تنظیم و تایید فرمها دقت لازم را داشته باشند . توضیح اینکه  همکاران محترم توجه داشته باشند ، بدلیل اینکه آخرین امتیاز سازماندهی  ملاک عمل نمی باشد از مراجعه به کارگزینی  خودداری نمایند                              

   کارشناسی راهنمایی/امور اداری