از: مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک  قزوین

به :  کلیه مدارس راهنمایی       

موضوع:   جلسه مدیران    

سلام علیکم

 احتراما باستحضار میرساند جلسه مدیران مدارس راهنمایی طبق جدول زمانبندی ذیل تشکیل می گردد . شایسته است مدیران محترم راس ساعت در جلسه حضور بهم رسانند .

موضوعات جاسه :  مشاوره  -  اجرای برنامه ها تجارب دبیران-امور جاری پرسش وپاسخ

 زمان جلسه :  روز سه شنبه 13/12/87  ساعت 30/8 الی 30/11                        

مکان جلسه : مرکز گروههای آموزشی ناحیه یک  (خیابان نواب شمالی جنب پمپ بنزین پارس)